Faglige artikler

Tjek din skat 2015 – det betaler sig

Har din økonomi ændret sig eller vil du bare gerne undgå at betale for meget tilbage i skat?

 

06-02-2015

Det ”Kære Offentlige Ejerregister”

Ejere der har mere end 5% af et Danske selskab skal registreres. Foretages registreringen ikke rettidigt kan der gives bøder!

Så husk at få gjort det, eller få os til at gøre det.

Gaver og lån – julen 2014

Julen står for døren – og måske er mor og far i det gavmilde hjørne

Vi får ofte spørgsmål omkring dette emne i denne tid. Derfor følger her lidt

basisinfo omkring gaver til nærtstående.

 

Overføres der beløb der overstiger de skattefrie gavebeløb eller ikke kan

klassificeres som lån kan det koste dyrt, giver du eksempelvis din søster

20.000 kr. risikere hun at skulle betale omkring halvdelen I skat.

 

Men giv nu ikke det hele væk – det er sundt at lære at tjene sine egne penge!

 

20-11-2014

Julefrokosten står for døren – hvad nu med skatten…?

Tiden for booking af julefrokoster står for døren – og skal der være fest, så lad
der være fest!

Men hvordan var det nu med fester for medarbejdere, eventuelle ægtefæller
mv.? Vi kommer jer – kære læser – lidt i forkøbet med nærværende ”festskrift”.

Husk skatten når du giver medarbejderne julegave

En medarbejder kan som hovedregel modtage gaver og mindre personalegoder

for op til 1.100 kr. om året uden at betale skat. Men der er nogle særregler,

bl.a. for julegaver.

 

Er chefen i det rette julehumør, så vanker der gaver til medarbejderne. Det er

en tradition i mange virksomheder.

 

Men det kan også ende som en gave til skattevæsenet.

04-11-2014

ÆNDRING AF VIRKSOMHEDSORDNINGEN – Begrænsning af muligheden for at opspare overskud

Den 9. september 2014 vedtog folketinget en række ændringer til den såkaldte virksomhedsskatteordning. Virksomhedsordningen er tænkt som en tilvalgsmulighed, indehavere af personligt beskattede virksomheder har ved beskatning af  virksomhedsindkomsten, således at denne beskattes lignende indkomst i kapitalselskaber (lav beskatning af indkomst der bliver i virksomheden).

Hvad nu SKAT’

Igennem det seneste år har SKAT implementeret en lang række nye kontroller og systemer. For at det kan komme til at køre, skal selskaber foretage yderligere indberetninger, og man kan så spørge om det er administrative lettelser?

Sponsorater giver reklame, men ikke altid skattefradrag

Virksomheder kan sponsere en sportsklub, en teatergruppe, en skole, en social aktivitet eller…..

Mulighederne er mange, men det er vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser.

Sponsering kan være et stærkt værktøj, når en virksomhed vil styrke eller ændre sit image, men ikke alle sponsorater giver skattemæssigt fradrag.

Spar i skat, men pas på

Det kan være fristende at få vederlag for sikkerheds- og garantistillelse, men vær opmærksom på faldgruberne.

Personer, der stiller sikkerhed for et selskabs forpligtelser, har mulighed for at få et vederlag for sin ydelse, og det er ikke ualmindeligt, at eksempelvis en hovedaktionær får vederlag for sikkerheds- og garantistillelse for lån og kautioner i sin virksomhed.

Et sådant vederlag betragtes skattemæssigt som kapitalindkomst, der beskattes med væsentlig lavere satser end personlig indkomst.

Nye regler for momsbehandlingen for visse elektroniske apparater kommer til at påvirke de fleste.

Regelændringerne kommer til at påvirke alle virksomheder, der køber eller
sælger disse varer online, så det må antages at være stort set alle danske
virksomheder!

FORÆLDRELEJLIGHEDER – og udlejning af små boligejendomme generelt

Ønsker man at købe en lejlighed til sine børn eller for den sags skyld sine forældre er det en god ide lige at læse nærværende.

Man bliver nemlig i mange tilfælde både regnskabs og skattepligtig.